COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Ando Razafiaritsara
Ando Razafiaritsara, durant la présentation de son association auprès des jeunes.

Les personnes multitâches peuvent s’épanouir et être toujours créatives

Travailler, diriger une association, être parent, avoir un autre boulot… A partir du moment où une personne effectue plusieurs activités en même temps, elle peut être considérée comme multitâches. Cependant, certains observateurs disent que l’intelligence des personnes multitâches pourrait se détériorer au fil du temps. Est-ce vrai ? La psychologue clinicienne, Holitiana Rajaonarivony, précise que les impacts peuvent se situer surtout au niveau de la mémoire. Mais, si la personne maîtrise bien la gestion du temps, elle peut s’épanouir et toujours rester créative. Effectivement, les multitâches ont une forte capacité d’adaptation. Selon Ando Razafiaritsara, mère de famille et présidente de l’association Alfa, on peut toujours exercer plusieurs fonctions si on aime ce qu’on fait et si on y met de la passion.


Studio Sifaka · 2020-12-23 Fandaharana NDAO HILAOEKY- Multitache

Sady miasa, no mitantana fikambanana no mitaiza sy mikarakara tokantrano, mety mbola manana vadin’asa ihany koa. Efa azo sokajiana hoe misahana asa maro ny olona toy izany. Misy ireo mpandinika izay milaza fa mampihena ny faharanitan-tsaina ny fanaovana asa maro anatin’ny fotoana iray. Marina ary ve izany? Milaza ny mpahay toetr’olona, Rajaonarivony Holitiana, fa  eo amin’ny fitadidiana kokoa no mety hisy fiantraikany ity fomba fiasa ity. Na izany aza, rehefa mahay mandamina fotoana tsara ny olona iray dia afaka mivelatra tsara, afaka mbola mitaiza ny sainy hamorona. Mifankazatra amina tontolo isankarazany tokoa manko izy ireo. Nilaza kosa I Razafiaritsara Ando, filohan’ny fikambanana Alfa sady renim-pianakaviana, fa milamina sy vita foana ny asa rehefa zavatra tiana no atao.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter