COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Yvon Donnat
Une vache laitière peut produire 28 litres de lait par jour.

Augmenter la résilience de la filière lait à Madagascar.

Environ 100 millions de litres de lait sont produits chaque année à Madagascar. Chaque année également, une grande quantité de lait est jeté par les éleveurs, surtout depuis la crise de 2009. Alors que la filière peine à se relever, l’importation de produits laitiers continue à accroitre : yaourt, fromage, lait en brique, lait en poudre, etc. Nous avons invité 3 producteurs de lait dans l’émission d’aujourd’hui. Selon eux, les consommateurs ont plus confiance dans les produits laitiers importés que dans les produits locaux, notamment en ce qui concerne l’hygiène. Il y a également un effort à faire dans le renforcement des compétences des éleveurs, renchérit Michel, afin d’exploiter au maximum le rendement de la chaine de production. Et enfin, les éleveurs doivent chercher à élargir leur clientèle pour rester résiliente et efficace.

Studio Sifaka · 2022-02-23_Fandaharana NDAO HILAOEKY - FILIERE LAIT

Mamokatra ronono 100 tapitrisa litatra isantaona i Madagasikara raha ny tatitra nivoaka ny taona 2017. Misy ampahany amin’ireo simba na ariana fotsiny rehefa tsy misy mpividy. Etsy andanininy anefa,  manafatra vokatra ronona samihafa isika avy any ivelany toy ny ronono amin’ny boaty, yaourt, ronono mandry sy vovo-dronono. Raha ny nambaran’ireo mpamokatra ronono 3 mirahalahy nivahiny ato amin’ny fandaharana androany, dia mahatoky kokoa ny kalitaon’ny vokatra ronono avy any ivelany ny mpanjifa, indrindra amin’ny lafiny fahadiovana. Tsy ampy koa hoy izy ireo ny fanofanana ny mpiompy mialohan’ny hanaovana ity asa ity, ka tsy voatrandraka tsara araka ny tokony ho izy ny tombontsoa rehetra manodidina izany. Fanamby iray lehibe atrehin’izy ireo ihany koa ny fanitarana ny lalam-barotra mba hanitarana ny seha-pihariana.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter