COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Studio Sifaka
Enregistrement du débat au studio sifaka.

Le Leadership : inné ou acquis ?

Niroborobo teto Madagasikara efa am-polo-taonany mahery ny fiofanana momban’ny hai-tarika. Tamin’ volana martsa iny , ohatra, no nisokatra ny andiany faha-18 amin’ny YLTP (Youth  Leadership training program) izay efa nanofana tanora maherin’ny 400. Ao amin'ny fandaharam-panofanana ivelan'ny fampianarana ihany koa ohatra izao ny lasy ,ny fanatanjahantena ,na  eny amin’ireny fampiofanana  fikambanana ireny  dia voaresaka foana ny ny hai-tarika sy fifandraisana. Ahafahana mamolavola mpitarika ve ny fiofanana teorika sa efa fahaiza manaony manokana no mahatonga azy ho mpitarika?Hianarana tokoa  ve izany leadership izany sa efa voajanahary?.Tsy amin’ny alalan’ny fiofanana no maha-pitarika olona iray fa efa voajanahary, ilay fahaizana mitarika efa ananao rehefa amin’ny fotoana iray manomboka sahy ianao mandray andraikitra sahy manapa-kevitra  hoy RAKOTOARISON Hentsoa mpianatra momban’ny toe-karena ,mila traikefa ny olona ho leader fa tsy fiofanana teorika fotsiny raha hoan’ny mpandraharaha RANDRIAMAHERY Djena  , na dia efa ao anaty ilay mpitarika  dia tsy maintsy mila fiofanana ianao hampianatra anao ny tena fampiasana azy  hoy kosa i RAKOTOMALALA Emile Northon mpianatra momban’ny fitantanana.

Studio Sifaka · 2022-05-25_Fandaharana-NDAO-HILAOEKY- INFO VUES PARLES JEUNES DELEGATIONS EUROPEENNES

Les formations sur le leadership fleurissent à Madagascar depuis plus d'une décennie. Par exemple, ce mois de mars a vu l'ouverture de la 18e édition du YLTP (Youth Leadership training program), Dans les canevas de formation extrascolaires de jeunes, le volet leadership et communication sont toujours présents. Fabriquons-nous des leaders via des formations théoriques, ou avons-nous déjà des leaders expérimentés sur le tas ? Le leadership est-il inné ou acquis ? on ne devient pas leader en suivant des formations, il est déjà en nous, lorsque nous commençons à prendre des responsabilités, des décisions, a déclaré RAKOTOARISON Hentsoa étudiante en économie, Être un leader n'est pas seulement de suivre des formations théoriques, mais exige aussi de l'expérience réplique l'entrepreneur RANDRIAMAHERY Djena, pour l’étudiant en gestion RAKOTOMALALA Emile Northon même si le leadership est innée, on a besoin de formation pour savoir comment s'en servir.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter