COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Studio Sifaka
Vitasoa est un dictionnaire qui traduit 53 239 mots français en malgaches.

S’exprimer proprement en malgache ?

Le thème d’aujourd’hui concerne l’usage de la langue malgache dans le quotidien, notamment sur le slogan « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko ». Qui veut dire « je maitrise ma langue maternelle et je respecte celle des des autres ». Maitriser la langue malgache exige le respect absolu de la règle grammaticale, les vocabulaires et l’usage des mots proprement en malgache si on s’exprime en malgache. Cela nécessite une auto discipline sur l’usage de la langue. La maitrise de la langue malgache facilite l’apprentissage d’autres langues car c’est à partir d’une langue bien prononcée qu’on traduit les autres langues. Certes, il existe déjà plusieurs dictionnaires qui traduisent les autres langues en langue malgache mais un dictionnaire spécifique pour chaque domaine aidera beaucoup les entrepreneurs à s’exprimer mieux en malgache surtout sur les termes techniques. L’académicienne et présidente de l’Havatsa Upem, Hajaina Andianasolo, l’enseignant Jen Raharinivo, et l’entrepreneur dans le domaine de la communication et tourisme Rova Ni débâtent sur le sujet.  

Studio Sifaka · 2022-07-04_Fandaharana-NDAO-HILAOEKY- FAMPIASANA NY TENY MALAGASY

Lohahevitry ny andao hilaoeky androany ny fampiasana ny teny malagasy amin’ny andavanandro amin’ilay hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko ». Ny hoe andrianiko ny teny dia midika hoe hajaina ny teny malagasy eo amin’ny fomba fiteny sy fanoratra. Izany hoe mampiasa ny teny malagasy tsy misy diso tsipelina, manara-drafitra ary tsy mifangaro teny vahiny hafa. Mila fanabeazana ara-tsaina sy famolahatena ny fahatanterahan’izany. Ny fahafehezana ny teny malagasy ihany koa dia manamora ny fianarana ny teny hafa satria miainga amina teny misy fototra sy tsy misy diso. Betsaka ny rakibolana malagasy efa nivoaka saingy tsy ampiasain’ny malagasy loatra. Mila rakibolana manokana isaky ny sehatra izay mirakitra ny voambolana malagasy momba ilay sehatra ihany koa hahafahana milaza ireo voambolana teknika amin’ny teny malagasy. Miady hevitra momba io i Andrianasolo Hajaina, akademisiana sady filohan’ny Havatsa Upem, Raharinivo Jen, mpampianatra ary Rova Ni, mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny serasera sy fizahantany.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter