COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Studio Sifaka
Sorotombake Mbola, Miarintsoa Germain, Mamy Ramarolahy et Fulgence Justin après le débat en public à Ambovombe Androy.

Insécurité alimentaire de la région Androy

La malnutrition est un problème majeur dans la région de l'Androy depuis de nombreuses années. En juin 2021, l'UNICEF a déclaré que près de 500 000 enfants souffrent de malnutrition sévère et 110 000 d'entre eux sont en état critique, dans le Sud de Madagascar. Le district d'Ambovombe Androy est durement touché avec 27 % de taux de malnutrition sévère. Les deux jeunes représentants de la région, Sorotombake Mbola, président de Moov On Androy et Miarintsoa Germain, président du Réseau d'Honnêteté et d’Intégrité (RHI) de l'Université d'Androy confirment cette réalité en décrivant la vie de la population locale. Ces habitants ne peuvent pas cultiver à cause des conditions climatiques très sèches. Même s’ils arrivent à avoir des récoltes, leurs produits ne peuvent pas être stockés assez longtemps comme l'explique Mamy Ramarolahy, responsable au sein de l’organisation régionale de la nutrition dans la région d'Androy. Pourtant, à part l'agriculture, les habitants n'ont pas d'emploi secondaire pouvant subvenir à leur besoins pendant les saisons sèches. D’un côté, l’organisation des distributions de vivre connait toute une série de problème d’après Fulgence Justin, chef de service des affaires juridique de la région Androy. Selon lui, certains bénéficiaires vendent les vivres qui leur sont distribués.

Le projet OBSMADA ou Observatoire des jeunes engagés pour une gouvernance plus inclusive efficace et apaisée, du Programme des Nations Unies pour le développement, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, et mis en œuvre par l'ONG Action Intercoopération Madagascar, le MutliSector Information Service, Alliance Voahary Gasy, l'ONG Ivorary, l'ONG Ravitsara et le Studio Sifaka.

Studio Sifaka · 2022-05-09 NDAO HILAOEKY - AMBOVOMBE

 

Mipetraka ho olana goavana eto amin’ny faritra Androy ny tsy fanjarin-tsakafo efa nandritra ny taona maro. Araka ny fampitam-baovaon’ny UNICEF ny 27 jona 2021 teo dia zaza manodidina ny 500 000 no tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ary 110 000 amin’ireo no tena sahirana ara-pivelomana indrindra, any Atsimon’i Madagasikara. Ny distrikan’Ambovombe Androy no tena voa mafy.  Mahatratra 27 isan-jato ny tahan’ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika any an-toerana. Samy nanamafy izany ny tanora roa solotenan’ny faritra, i  Sorotombake Mbola, filohan’ny fikambanana Moov On Androy sy i Miarintsoa Germain filohan’ny RHI (Réseau d’Honnêteté et d’Intégrité) avy ao amin’ny oniversiten’Androy.

Tsy mampanjary ny fambolena atao ny toetr’andro maina any an-toerana.  Na mahavokatra aza anefa izy ireo dia saika tsy azo tehirizina maharitra izany araka ny fanazavan’i Mamy Ramarolahy – Tompon’andraikitry ny fiahiana sy ny fiarovana ny fanjarin-tsakafo anatin’ny foibe-paritry ny fanjarintsakafo ao Androy. Saika tsy manana asa faharoa ankoatra ny fambolena anefa izy ireo ka sahirana ara-pivelomana rehefa fotoanan’ny hain-tany. Rehefa misy ihany koa fizarana fanampiana dia manano sarotra ny fandrindrana izany satria  mbola misy ihany koa ireo mivarotra ny azy raha ny fanehoan-kevitr’i Fulgence Justin tompon’andraikitra avy amin’ny fiadidina ny faritra Androy. Miezaka manolotra ny vahaolana ny tsirairay, manoloana ny zava-misy sy ny andraikiny avy.

Ny tetikasa OBS-Mada izay fadaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny fampandrosoana PNUD Madagascar, vatsian’ny Fonds pour la consolidation de la paix ary tanterahan’ny ONG Action Intercoopération Madagascar, MutliSector Information Service, Alliance Voahary Gasy, ONG Ivorary, ONG Ravitsara ary Studio Sifaka.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter