COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Studio Sifaka
Enregistrement du débat à Miarinarivo.

Itasy : Les conflits fonciers font aussi partie du quotidien.

Comme la plupart des régions à Madagascar, les conflits fonciers font aussi partie du quotidien de la région Itasy. Les conflits sont surtout issus des abus de pouvoir, des conflits de famille par rapport aux  héritages et de la mise en valeur des terrains. Pour cause, la mauvaise interprétation des décisions du tribunal, la lenteur des procédures administratives et certains n’ont pas de certificat foncier. Quelques solutions ont déjà été initiées par quelques autorités de la région, comme le tribunal ambulatoire et la signature d’une convention de règlement de conflit. Ils prévoient également la mise en place d’un BIF intercommunal et la préparation d’une campagne de distribution de titre foncier.

Nos intervenants :

  • Rakotomalala Louis Robson, secrétaire général de la région Itasy
  • Rakotovazaha José, maire de la commune Miarinarivo I
  • Rakotonoely Charles, adjoint au maire de la commune Miarinarivo II
  • Razanakoto Tiana Benjamina, DREN Itasy
  • Nekena Holahatra, jeune OBS MADA

Le projet OBSMADA ou Observatoire des jeunes engagés pour une gouvernance plus inclusive efficace et apaisée, du Programme des Nations Unies pour le développement, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, et mis en œuvre par l'ONG Action Intercoopération Madagascar, le MutliSector Information Service, Alliance Voahary Gasy, l'ONG Ivorary, l'ONG Ravitsara et le Studio Sifaka.

Studio Sifaka · 2022-10-10_Fandaharana NDAO-HILAOEKY- ADY TANY MIARINARIVO

Toy ny hita amin'ny ankamaroan'ny faritra eto Madagasikara dia misedra olana vokatry ny fisiana ady tany ny eto Itasy. Ny lova, ny fanararaotam-pahefana amina tanim-panjakana, ny tanim-bazaha ary ny olana amin’ny fanajariana ny tany. Ireo no ady tany mateti-pitranga indrindra ao amin’ny faitra Itasy. Antony, misy amin’ireo olona no tsy mahay mandika ny didim-pitsarana ka mitarika tsy fifankazahoana amin’ireo voakasik’izany. Eo ihany koa ny tsy fisian’ny taratasin-tany sy karan-tany mazava mamaritra ny tena izy mombamomba ny tany sy ny tompony. Manampy izany ny fahaelan’ny fikarakarana ireo taratasy na ny fahatontan’ny boky manamarina ny mombamomba ireo tany ka mitarika kolikoly eny anivon’ny birao fikarakarana izany. Isan’ireo vahaolana efa nampiharina tany an-toerana ny nametrahana « tribunal ambulatoire », ny nanasoniavana fifanarahana mikasika ny fepetra famahana olana ady tany teo anivon’ny faritra. Eritreretina ihany koa anefa ny hametrahana birao ifotony fananan-tany na BIF iraisan’ny kaominina vitsivitsy mifanakaiky sy ny fanaovana indray ny hetsika lehibe hanomezana kara-tany. 

Nandray anjara tamin’ny ady hevitra :

  • Rakotomalala Louis Robson, Sekretera Jeneraly ny faritra Bongolava
  • Rakotovazaha José, Ben’ny tanàna ny kaominina Miarinarivo I
  • Rakotonoely Charles, Lefitry ny Ben’ny tanàna ny Miarinarivo II
  • Razanakoto Tiana Benjamina, talem-paritry ny fanabeazana
  • Nekena Holahatra, solotenan’ny OBS MADA

Ny tetikasa OBS-Mada izay fadaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny fampandrosoana PNUD Madagascar, vatsian’ny Fonds pour la consolidation de la paix ary tanterahan’ny ONG Action Intercoopération Madagascar, MutliSector Information Service, Alliance Voahary Gasy, ONG Ivorary, ONG Ravitsara ary Studio Sifaka.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter