COVID-19 : Tous ensemble face au virus

Débat des jeunes

©Studio Sifaka
Lors de l’enregistrement du débat au Studio SIFAKA

Comment bien gérer les grandes vacances ?

Les grandes vacances ont débuté depuis quelques semaines déjà. Pour la majorité des familles malgaches, grandes vacances signifient voyage, plage ou encore activités en famille, selon les moyens de chaque ménage. Mais comment organiser ses vacances et bien profiter de ces quelques semaines de pause ? Selon Franck, enseignant à l’école primaire, le plus important est de permettre aux enfants de changer d’environnement. Et cela ne signifie pas forcément aller à la plage mais par exemple, visiter son village d’origine, s’inscrire dans un club de danse ou encore essayer des activités parascolaires. Lalie, une mère de famille, a insisté sur l’importance de socialiser et renforcer le lien entre parents-enfants afin de mieux se connaitre et se rapprocher. De son côté, Antsa, une élève en classe de seconde, conseille aux jeunes de lire des livres, pour à la fois s’échapper du quotidien et s’instruire en même temps.

Studio Sifaka · 2023-07-05 Fandaharana NADO HILAOEKY_ FIALANTSASATRA

Efa nanomboka herinandro vitsivitsy izay ny fialan-tsasatra lehibe ho an’ireo mpianatra. Ho an’ny ankabeazan’ny ankohonana malagasy, dia fotoana fandehanana mijery ranomasina na mandeha miala ny renivohitra ny fotoana toy izao. Ahoana ary no handaminana ny fialan-tsasatra sy hahafahana mampiasa azy araka ny tokony ho izy ? Ho an’i Franck, mpampianatra eny amin’ny sekoly ambaratonga voalohany, ny mitondra ny ankizy any amina tontolo vaovao sy tsy mahazatra azy no tena antom-pisian’ny fialantsasatra. Tsy voatery hoe mijery ranomasina izany fa mety hoe mandeha mankany ambanivohitra, miditra anatin’ireny klioba fianarana mandihy ireny na izay fialamboly hafa mety mahaliana azy, hoy izy. I Lalie kosa, renim-pianakaviana, mahita fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manokana fotoana hiarahan’ny ray amandreny sy ny zanaka mba hampifanakaiky kokoa. Manome ny heviny koa i Antsa, mpianatra eny amin’ny Lisea. Manoro hevitra ny tanora izy mba ho tia hamaky boky, satria sady fialamboly izany no afaka hianarana zava-baovao.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter