COVID-19 : Tous ensemble face au virus

ÉLECTIONS

©Studio Sifaka
Le déroulement du vote à Anjanahary II N

Qui peut faire des réclamations concernant le déroulé des élections ?

Tout électeur qui a voté peut contester la manière dont la campagne électorale s’est déroulée dans sa région, ou remettre en cause le déroulement des opérations de vote dans le bureau de vote où il a voté. Les candidats, les listes de candidats, les représentants d’options et les délégués peuvent aussi exercer ce droit. Les contestations peuvent concerner l’irrégularité du processus électoral. Les observateurs nationaux ont le même droit de contester que les électeurs et les candidats dans les bureaux de vote pour lesquels ils sont mandatés.

Studio Sifaka · 2023-11-30 Fandaharana _DECRYPTAGE RECLAMATION VM

Iza avy no afaka mametraka fitarainana momba ny fizotry ny fifidianana ?

Izay olom-pirenena ao anaty lisitry ny mpifidy ka nandeha nifidy dia afaka mametraka fitarainana mikasika ny fomba nanaovana ny fampielezan-kevitra tao amin’ny faritra misy azy, na momba ny andron’ny fifidianana tao amin’ny birao nandatsahany vato. Manan-jo hanao izany ihany koa ny kandià, ny lisitry ny kandidà ary ny solontenan’ny safidy iray amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka, mikasika ny fahamarinan’ny zotram-pifidianana. Zon’ny mpanara-maso nasiônaly ihany koa izany, mikasika ny birao fandatsaham-bato nametrahana azy ireo.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter