COVID-19 : Tous ensemble face au virus

ÉLECTIONS

©Freepik
Illustration de concept de vote

Violence électorale : comment cela se manifeste chez nous ?

D’abord, par définition, la violence électorale, c’est le fait d’influencer le processus électoral ou ses résultats par la force, l'intimidation ou la fraude. Elle peut se manifester à toutes les étapes du processus et toucher tous les acteurs : candidats, électeurs, agents électoraux et observateurs.

Lors de la dernière élection présidentielle, on a vu les partisans d’un candidat boycotter ou saboter les manifestations d’un autre candidat. D’autres ont déchiré les affiches de campagne de leurs concurrents. Il y a même eu des arrestations.

Les observateurs ont aussi rapporté des tentatives de manipulation des médias. C’est une forme de violence électorale ?

On a vu des candidats utiliser des médias locaux privés ou publics pour influencer l'opinion publique en leur faveur ou en défaveur de leurs concurrents. Ça s’est manifesté par la diffusion de fausses informations, la censure, ou la diffamation. Récemment, de plus en plus de cas ont été recensés sur les réseaux sociaux.

Pourtant, la violence électorale peut affecter fondamentalement la crédibilité des élections, la stabilité du pays, ou entraver au respect des droits de l'homme et de la démocratie.

Studio Sifaka · 2024-01-30 DECRYPTAGE - VIOLENCES ELECTORALES VM

Herisetra ara-pifidianana : toy ny ahoana no fisehony eto amintsika ?

Voalohany, raha faritana tsotsotra, ny atao hoe herisetra ara-pifidianana dia ireo fanakorontanana ny zotram-pifidianana na ny voka-pifidianana amin'ny fampiasana hery, fampitahorana na fanaovana hosoka. Mety ho hita amin’ny dingana rehetra izany ary miantraika amin'ny mpisehatra politika rehetra, toy ny kandidà, ny mpifidy, ireo vaomieram-pifidianana ary ireo mpanara-maso.

Nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ohatra, hita fa nisy tamin’ireo kandida no nanao sakantsakana na nanakorontana ny fampilezan-kevitra nataon’ireo mpifaninana taminy. Nisy koa ireo nandrovitra ny afisin’ireo mpifaninana sasany. Nisy ny fisamborana noho ireo korontana nisy.

Nanaitra mahakasika ny fikirakirana vaovao tsy marina sy ny fanagiazana orinasan-tserasera ihany koa ireo mpanara-maso ny fifidianana sasany. Endrika herisetra ara-pifidianana koa ve izany ?

Anisan’ny mahatonga ny herisetra ara-pifidianana io tranga io. Nisy tamin’ireo kandida izao no nampiasa orinasan-tserasera miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana, mba handotoana ireo mpifaninana taminy, na koa hanindraindrana azy. Niseho tamin’ny famoahana vaovao tsy marina sy fanapenam-bava ireo mpanao gazety izany. Miha-mahazo vahana amin’ireo tambazotran-tserasera ihany koa io tranga io tato ho ato.

Manamaivana ny lanjan’ny fifidianana anefa ireo endrika herisetra ara-pifidianana ireo ary ahatonga izany tsy ho eken’ny rehetra. Mety ahatonga ny firenena tsy ho marim-toerana. Mety hitarika amin’ny tsy fanajana ny zo maha-olona sy ny demokrasia ihany koa.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter