COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Myriams-Fotos
Tout vaccin doit être soumis à un brevet.

La découverte d’un vaccin est-elle soumise à des brevets ?

Comme pour tous les médicaments, le vaccin aussi est soumis à des brevets.

Les brevets servent à protéger la propriété intellectuelle d’un produit afin qu’il ne puisse être copié ou fabriqué par d’autres personnes, sans l’autorisation de son inventeur.

Il y a différents types de brevets. Des brevets sur la molécule elle-même, des brevets sur le procédé de fabrication ou encore des brevets sur l’indication des médicaments.

L’inventeur du vaccin peut quand même décider de louer ou vendre une partie de ces brevets. On appelle ça des licences.

Exceptionnellement, l’autorité sanitaire ou le gouvernement d’un pays peut réclamer une licence d’office dans l’intérêt de la santé publique. Il demande alors à l’inventeur du vaccin d’accorder une autorisation de fabrication spéciale à tous ceux qui veulent fabriquer le produit. L’objectif est d’accélérer la fabrication de ce produit dans l’intérêt de la santé publique, comme pour le cas de la COVID-19actuellement.

 


Studio Sifaka · 2021 - 07 - 27 DECRYPTAGE - LES BREVETS D'UN VACCIN VF

Mila brevet ve ny fanamboarana vaksiny?

Tahaka ny ankamaroan’ny fanafody manerantany, dia mila brevet ihany koa ny vaksiny.

Ny brevet dia zo ananan’ny orinasa iray, hiarovana ny vokatra noforoniny, mba tsy hahafahan’ny olona hafa maka tahaka na mamerina manamboatra azy.

Misy karazany maro ny brevet. Mety ho mahakasika ny singa ampiasaina tamin’ilay vaksiny mihitsy, na mahakasika ny fomba nanamboarana azy, sy ny sisa.

Azon’ilay orinasa atao ihany koa anefa ny manofa na mivarotra ampahany na manontolo an’ilay brevet ananany. Io no antsoina hoe licence.

Amin’ny fotoana manokana, tahaka ny hoe hamehana ara-pahasalamana ohatra, dia manana zo ny fanjakana na ny fikambanana iraisampirenena, hibaiko ny orinasa mpamokatra vaksiny mba hizara licence amin’ireo orinasa hafa. Ny tanjona dia mba hahafahana manenjika ny isa na fatra tadiavina mba hamonjena ny ain’ireo marary mila izany.


Studio Sifaka · 2021 - 07 - 27 DECRYPTAGE - LES BREVETS D'UN VACCIN VM
Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter