COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Ketut Subiyanto
L’habitude au port de masque doit s’acquérir à la maison.

Comment protéger les élèves de la transmission de la COVID-19 ?

Tout le monde doit être sensibilisé au protocole sanitaire pour contrer la COVID-19 : les directeurs d’écoles comme les parents, les enseignants et aussi et surtout les élèves.

D’abord, il faut mettre en place les dispositifs nécessaires pour permettre à chacun de se laver les mains régulièrement, avec de l’eau et du savon ou avec du gel désinfectant.

Ensuite, organiser les emplois du temps, les recréations et sorties en classe, de façon à toujours respecter la distanciation sociale et éviter les regroupements et chevauchements.  

De plus, il faut toujours encourager au port de masque, dans la salle de classe comme dans la cour de l’école.

Prendre 5 minutes tous les jours pour informer et sensibiliser les élèves sur le coronavirus, en profiter pour corriger les fausses informations pouvant circuler.  

Et enfin, donner l’exemple. Les enfants apprennent en imitant les grands.

 


Studio Sifaka · 2021-09-14 DECRYPTAGE - ECOLE COVID -19 VF

Ahoana ny hahafahana miaro ny ankizy amin’ny valanaretina COVID-19 ?

Ny olona rehetra mihitsy no tokony mahafantatra sy mampihatra ireo fihetsika sakana : ny talen-tsekoly, ny ray amandreny, ny mpampianatra ary indrindra ny mpianatra.

Voalohany aloha, ilaina ny fisian’ny fitaovana ahafahanan’ny rehetra manasa tanana matetika, amin’ny rano sy savony na amin’ny gel désinfectant.

Amboarina ny ora fidirana, anaovana fakan-drivotra sy ora ivoahana mba hifandimby isaky ny kilasy, ialana amin’ny mety ho fitangoronana eo an-tokontany.

Tohizana hatrany ny fanaovana aro vava orona na ao andakilasy na eny ivelany.

Maka fotoana 5 minitra isan’andro hiresahana amin’ny mpianatra momban’ny covonavirus, hizarana vaovao na entina hanitsiana ireo hevi-diso momba izany.

Tsara tadidina fa ny ankizy dia mianatra amin’izay ataon’ny lehibe ihany, noho izany, ny tanora sy ny lehibe aloha no tokony hampihatra ireo fihetsika ireo voalohany.   


Studio Sifaka · 2021-09-14 DECRYPTAGE - ECOLE COVID -19 VM
Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter