COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Sweetlouise
Il est recommandé de changer à chaque fois les gants utilisés lorsqu’on est en contact avec des liquides biologiques (ex : sang).

COVID -19 : le port des gants nous protège-t-il vraiment des virus ?

Souvent, on porte des gants pour protéger notre peau des virus. Mais cela ne nous protège pas complètement de la COVID-19. Cela peut même multiplier les risques.   

Lorsqu’on porte un gant, ce dernier peut être contaminé. Et lorsqu’on touche d’autres surfaces, il peut contaminer d’autres objets. Ce qui peut contaminer d’autres personnes et nous contaminer aussi lorsqu’on touche nos visages. Evitons donc de porter des gants en continu. La manière la plus efficace d’éliminer le virus est de se laver les mains avec du savon ou avec du gel hydro-alcoolique.

Il faut aussi noter que le port des gants à usage unique est réservé seulement au personnel de santé ou aux personnes qui vont utiliser des produis chimiques pour éviter des irritations. Dans ces cas, éviter de toucher le visage et  se laver aussi les mains après avoir enlevé les gants.  Les jeter à la poubelle après.

Studio Sifaka · 2022-06-30_DECRYPTAGE -VM - GANT ET COVID -19.mp3

 

COVID -19: miaro antsika amin'ny tsimokaretina tokoa ve ny fanaovana fonon-tanana?

Manao fonon-tanana isika matetika mba hiarovana ny hoditra amin'ny tsimokaretina. Saingy mety tsy maharo antsika tanteraka anefa izany. Mety hampitombo ny risika ahazoantsika ny COVID19 aza.

Rehefa hanaovana isanandro eo ny fonon-tanana dia mety mahakasika tsimokaretina. Ary mifindra amin’ny zavatra hafa indray iny avy eo rehefa mikitika fitaovana hafa ianao. Izay mety hamindra ny aretina amin’ny olona hafa mampiasa an’iny na aminao ihany koa. Tsara kokoa raha tsy dia hanaovana maharitra araka izany ny fonon-tanana. Ny fanasana tanana amin'ny savony na gel hydro-alcoholic ihany hatreto no fomba mahomby indrindra hamonoana ny tsimokaretina.

Misy koa anefa ny fonontanana natokana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana na ho an’ireo olona mikirakira fanafody sy vokatra simika.  Hiarovana ny hoditra sao misy maratra na tsy fahazakana ilay ranompanafody. Tsy mikitika tarehy rehefa manao azy ary sasana ny tanana rehefa alana izany. Ario anaty fako avy hatrany.

 

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter