COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Uganda Health Marketing Group (UHMG)
Une consultation périodique permet de prévoir les problèmes sexuels chez les hommes.

Santé sexuelle des hommes

Santé sexuelle, les hommes aussi doivent prendre part dans la résolution des difficultés à procréer. Dans la plupart des cas, surtout à Madagascar, les femmes sont toujours les premiers à être blâmé d’infertile.

Selon le médecin (nom du médecin interviewé), la négligence des hommes concernant leurs santés sexuelles peut les conduire à l’infertilité et même l’impuissance. Une étude menée par des médecins européennes a même démontré que 40% des hommes atteignant la quarantaine font face à des problèmes d’érection et même d’impuissance. Les problèmes de cœur et la perturbation hormonale sont étroitement liés à cette situation. 

L’on ne peut alors négliger la santé sexuelle des hommes. Les hommes doivent au moins consulter deux fois par an. On doit aussi suivre et s’occuper de la santé sexuelle des hommes dès leur plus jeune âge. Les couples doivent consulter ensemble et suivre les prescriptions du médecin en cas de problème. 

 

Studio Sifaka · 2022-06-22_Fandaharana SANTENAKA - INFERTILITE MASCULINE

Matetika ny vehivavy foana no mby an-tsaina raha vao resaka fahasalamana ara-pananahana izany. Ilaina ihany koa anefa ny mijery sy manara-maso an’izany ho an’ireo tovolahy.

Maro ny voka-dratsin’ny tsy fijerena matetika an’io toe-pahasalamana io. Araka ny fikarohan’ireo mpitsabo manam-pahaizana any ampitan-dranomasina any ny efapolo isanjaton’ireo lehilahy hananika ny efapolo taona no tratran’ny fahalemena na fahafatesan’ny filahiana mihitsy aza.  Mifandray avokoa ny zava-drehetra ao amin’ny vatantsika ao. Anisan’ny mifandray amin’ny fananahana ohatra ny fahasalaman’ny fo sy ny tahan’nytsiry mpanentana”. Eo ihany koa ny fahaiza-miaina sy fandanjalanjana ny sakafo sy ireo zava-pisotro.

  Tsy tokony tsinotsinoavina izany ny fananahana eo amin’ny lehilahy. Raha ny fanazavan’ny mpitsabo aza, ilaina ny mitily sy mizaha mahakasika an’izany in-droa isan-taona fara faharatsiny. Mila tsinjovina sy jerena dieny mbola kely ihany koa io fahasalamana ara-pananahan’ny lehilahy io. Raha sanatria ka tojo olana kosa, ilaina amin’ny ny fiarahan’ny olon-droa ny manatona dokotera sy miaraka mitsabo ary manaraka antsakany sy andavany an’izay lazain’izy ireo.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter