COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Studio Sifaka
Le borderline se manifeste par une instabilité émotionnelle

Borderline et HPI ou Haut Potentiel Intellectuel

Le borderline est un trouble de la personnalité qui se caractérise par des instabilités émotionnelles, relationnelles et des comportements impulsifs. Les personnes atteintes de ce trouble sont pour la plupart des victimes de violence  lors de son enfance, explique Dr Hajamanantena.

HPI ou Haut Potentiel Intellectuel, caractéristique d’une personne ayant une capacité intellectuelle supérieure.  Un QI (Quotient intellectuel) de 125 à 130. Ces personnes sont parfois exclues par la société ou par son entourage car ils ont des problèmes relationnels. Interview avec Dr Randrianarisoa Hanitriniaina.

Studio Sifaka · 2022-12-02 Fandaharana SANTENAKA - BORDERLINE ET HPI

Ny « borderline » dia  fikorontan-toetra miseho amin’ny endrika maro toy ny tsy fahaizana mifandray amin’ny manodidina, ny fahakizitinana na fahatezerana tampoka.  Ny olona niaina herisetra nandritra ny fahakeliny no matetika manana izay toetra Borderline izay hoy i Dr Hajamanantena.

HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Hamaritana olona iray izay manana fahaizana mihoatra lavitra noho ny hafa. Voafaritra eo amin’ny 125 hatramin’ny 130 ny QI hananany. Matetika voahilika eo amin’ny fiaraha-monina na any an-tsekoly noho ny fananany toetra na fahazarana hafa kely toy ny hoe mitokatokana. Fanazavan’i Dr Randrianarisoa Hanitriniaina.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter