COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Towfiqu barbhuiya
Il n’existe pas de données précises sur les interactions entre VIH et Covid-19

Les médicaments contre le VIH protègeraient les personnes séropositives de la COVID19, est-ce vrai ?

C’est sans fondement jusqu’ici.

Ce questionnement part d’une étude réalisée en Espagne en 2020. Les chercheurs ont observé les effets protecteurs du médicament TDF. Ce médicament serait capable de bloquer une protéine qui favorise la multiplication du Sars-CoV-2. Mais cela n’a pas été constaté dans d’autres expériences après. D’ailleurs, les personnes qui ont suivi cette expérience n’avaient pas de problèmes de santé grave comme les maladies de reins.  Il n’y avait pas de risques de développer une forme grave de COVID-19.

Les études continuent jusqu’à présent. Les chercheurs étudient le médicament anti-VIH Kaletra, qui ciblerait des composants similaires du VIH et de la COVID19. Mais  la réponse est encore non, les personnes séropositives ne bénéficient pas d’une protection contre la COVID19 grâce à leur traitement. D’ailleurs, les personnes séropositives sont des groupes vulnérables. Donc il y a plus de risque de forme grave de la COVID-19.

Studio Sifaka · 2023-03-07 DECRYPTAGE VIH - COVID VM

Miaro ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH amin'ny COVID19 ny fanafody iadiana amin’ny SIDA, marina ve izany?

Tsy mitombina aloha izany hatreto.

Fikarohana iray natao tany Espaina tamin'ny taona 2020 no niaingan’ity fanontaniana ity. Nanadihady ny fiantraikan’ilay fanafody iadiana amin’ny VIH atao hoe TDF ireo mpikaroka tany. Tamin’izay, nanakana ny proteinina izay mampitombo ny Sars-CoV-2 izy ity. Saingy izay ihany fa tsy hita izany vokatra izany tamin'ny fanandramana hafa taorian'izay. Ankoatr'izay, tsy nanana olana ara-pahasalamana be, ireo olona nanaovana andrana,  toy ny aretin'ny voa. Tsy natahorana hoe ho azon’ny  tranga misy hasarotana amin'ny COVID-19 izany izy ireo.

Mbola mitohy anefa hatramin’izao ny fikarohana. Mandalina ny fanafody iadiana amin’ny VIH atao hoe Kaletra indray ny mpikaroka hafa, izay heverina fa mamono karazana singa mitovy amin'ny VIH sy COVID19.

Saingy mbola tsia ny valin’ny fanontaniana hatreto, tsy miaro ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH amin'ny COVID19 ny fitsaboana ataon’izy ireo.

Sokajiana anaty vondrona marefo mihitsy ireo olona mitondra ity tsimokaretina ity. Noho izany,  mety ho mora tratran’ny tranga atahorana amin'ny COVID-19 aza.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter