COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesConseils santé / SantéNakà

©Studio Sifaka
Une bonne alimentation assure une bonne santé

Alimentation équilibrée pour une bonne santé

Une alimentation équilibrée suppose des repas matin, midi et soir. Ces aliments doivent être variés : les légumes, les fruits et les brèdes sont à prioriser ; il ne faut pas manger trop de fruits, surtout la banane, cela risque d’augmenter le taux de sucre dans notre organisme. Pour les protéines, les viandes de porc et de zébu ne sont pas bonnes pour la santé en revanche, privilégier les viandes de poisson et de poulet. Pour les aliments qui apportent de l’énergie et le sucre, le riz ne devrait être qu’à 1/3 de l’assiette, on peut le substituer par des pates ou des tubercules. Les aliments à fibre aident au transit intestinal, ils préviennent contre la constipation.

Studio Sifaka · 2023-05-12 Fandaharana SANTENAKA - ALIMENTATION EQUILIBREE

Ny hoe misakafo ara-pahasalamana midika fa tsy maintsy misakafo maraina, atoandro, hariva. Mila atao isan-karazany izany. Ny legioma sy ny anana no tena atao betsaka. Tsy dia tena hoe atao betsaka loatra ny voankazo, indrindra fa ny akondro, fa vao mainka mampiakatra ny tahan’ny siramamy any amin’ny vatana izany. Ratsy ihany koa ny mihinana hen’omby sy henan-kisoa fa aleo ary nofon-trondro sy akoho no hohanina. Ho an’ny vary kosa, apahatelona vilia ihany izany ary azo soloina hanin-kotrana sy paty ohatra. Ny sakafo misy tsiraka kosa manampy amin’ny fiasan’ny tsinay ary tsy mampitohina.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter