COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesCulture / Sandrify

©Carnets Madagascar
Les grandes décisions prises au village et certains rituels sont faits sous des arbres sacrés ressemblant celui-ci.

L’Ateraky ambozom’omby : une coutume Bara qui reflète l’équité des droits

Le « Kiloloky » est un instrument à vent du même type que la flûte, utilisée par la tribu Bara de Madagascar pendant des rituels. Il y a quelques siècles, Cet héritage de la région du Betroka a été transmis à Ihorombe mais avec le changement climatique, c’est devenu un héritage à protéger. Il n’est plus façonné avec le même type de plante qui était le « volo » (famille du bambou). Il peut jouer plusieurs notes comme le Do, Re, Mi, Fa et Sol et faire de la basse mais la qualité du son dépend surtout de la qualité et de l’humidité du bois, selon Alphonse Rafanomezantsoa, membre fondateur du groupe éponyme : « Kiloloky ».

 

À part le « kiloloky », la tribu Bara a aussi sa propre culture d’adoption d’enfants : L’ « Ateraky ambozom’omby » qui signifie littéralement « naître dans le cou du zébu ». Ce code social consiste à adopter des enfants d’un mariage composé ou ceux d’une sœur défunte. Le rituel se fait sous l’arbre sacré du village lors d’un sacrifice de zébu, d’où l’appellation « Ateraky ambozom’omby ». Les enfants adoptés jouissent alors des mêmes droits qu’un enfant légitime et seront traités sans discrimination.

Le sang du zébu, selon Jacques Modeste Randrianandraina, gardien de la tradition de la tribu Bara, efface toute impureté, toute inégalité et toute faute. C’est pourquoi c’est important dans l’ « Ateraky ambozom’omby ».


Studio Sifaka · 2022-08-09_Fandaharana SANDRIFY - KILOLOKY


Ny « kiloloky » dia zava-maneno mitovy karazana amin’ny sodina, fampiasa ao amin’ny foko Bara mandritra ny fanatanterahana fomba iray. Fampiasa tao Betroka izy io an-jato taonay maro ary lasa fampiasa tao Ihorombe tato aoriana. Karazan-java-maniry atao hoe « Volo » no nanaovana azy tany am-boalohany, karazana fataka hafa kosa no anamboarana ny « kiloloky » ankehitriny noho ny faharitran’ny « Volo » vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ahazoana riam-peo maro toy ny « Do », « Re », « Mi », « Fa », « Sol » ary feo beso ny kiloloky. Na eo ary izany, miankina amin’ny kalitao sy ny fahamainan’ny hazo anaovana azy ny feo mety ho azo hoy i Rafanomezantsoa Alphonse, mpamorona ny tarika « kiloloky ».

 

Ankoatra ny kiloloky, manana fomba fananganan-jaza hafakely ihany koa ny foko Bara dia ilay atao hoe « Ateraky ambozom’omby ».

Ireo zana-bady na zanak’anabavy efa maty no anaovana ny « Ateraky ambozom’omby ». Manoloana ny hazomanga (hazo masina fanaovan-joro) no anatanterahana izany, ary mamono omby. Rehefa izay dia mitovy zo tanteraka amin’ireo zanaka nateraka ireo zanaka atsangana ka tsy misy tombo sy hala.

Mamafa ny hadisoana, ny tsy fitoviana sy ny disadisa rehetra ny ran’ny omby alatsaka mandritra ny sorona ka izay no tsy maintsy anaovana azy amin’ny fomba tahaka itony hoy i Randrianandraina Jacques Modeste, mpitàna ny fomba Bara.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter