COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesCulture / Sandrify

©Freepik
Verre vecteur de bulletins de vote

Que dois-je faire si mon nom n’est pas dans la liste électorale ?

Tout citoyen qui ne figure pas sur la liste électorale peut, dans un délai de vingt jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany, demander son inscription. L’absence de vérification dans le délai imparti entraîne la perte de tout droit à réclamation de l’inscription sur la liste électorale. Toutefois, l’électeur qui, auprès de la Commission locale de recensement des électeurs à laquelle il est rattaché, n’a pu vérifier son inscription, est admis à faire valoir son droit à réclamation.

Le citoyen dont la réclamation est rejetée par la Commission locale de recensement des électeurs dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de rejet, pour formuler sa contestation devant le Tribunal de première instance du ressort qui est saisi par simple lettre ou déclaration déposée auprès de son greffe. Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance dans un délai de dix jours au plus tard.

Studio Sifaka · 2023-05-09 DECRYPTAGE MON NOM DANS LA LISTE ELECTORALE - VM

Ahoana no atao raha tsy anaty lisi-pifidianana ny anarako?

Afaka mangataka ny hanoratana ny anarany anatin’ny lisi-pifidianana avokoa ny olona rehetra izay tsy ao anaty lisi-pifidianana ny anarany nandritran’ilay roapolo andro natao hanamarinana ny anarana eny amin’ny fokontany. Very kosa ny zo fahafahana mangatam-panitsiana sy hanoratana ny anarana amin’ny lisi-pifidianana raha toa ka tsy tonga nanamarina ny anarana nandritran’ny fepotoana voafaritra. Raha nisy kosa anefa tsy fahafahana nanao izany dia afaka manome alalana hangatam-panitsiana ihany.

Raha toa kosa ka nolavina tanteraka anefa ny fangataham-paintsiana dia manana 15 andro nanomboka tamin’ny fampahafantarana ny fandavana ny mpifidy iray hampiakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ao anatin’ny folo andro fara fahatarany ny eny anivon’ny fitsarana no mamaly ny fangatahana.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter