COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesCulture / Sandrify

©Wikipedia Commons
L'île de Nosilava se situe dans la région Sofia.

Sandrify : Nosilava - l'île prison

Nosilava, une petite île au nord de Madagascar, dans la région Sofia. Cette île servait de prison depuis 1911, durant la colonisation, jusqu’en l’an 2000. Actuellement, quelques prisonniers s’y trouvent encore.Nosilava, nosy iray hita any avaratr’i Madagasiakara, any amin’ny faritr’i Sofia. Raha vao miresaka azy io dia ny fonja no tonga ao an-tsaina voalohany. Niorina tamin’ny taona 1911 ny fonja, nandritra ny fanjanahantany, ary nikatona ny taona 2000. Mbola misy gadra tavela nefa ao amin’ny nosy amin’izao fotoana izao.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter