COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEmploi & initiatives / Ketrika sy Kandra

©Studio Sifaka
Ce bassin lavoir a pu être construit grâce au projet FIAM.

Le projet FIAM

Zava-dehibe ny fiarahamiasan’ny kaominina amin'ny mpisehatra samihafa amin'ny fitadiavana loharanom-bola sy ny fampandraisana andraikitra ny olompirenena mba hisian’ny fampandrosoana. Noho ny ezaka vitan’ny kaominina Ambanivohitra Ampitatafika sy Alakamisy Fenoarivo niaraka tamin’ny fikambanana MSIS Tatao amin’ny alalan’ny tetikasa Fampandrosoana Ifotony ao Anaty Mangarahara na FIAM ohatra dia fotodrafitrasa 12 no voatsangana. Nanana anjara andraikitra tao anatin’izany ny olompirenena, toy ireto mpivarotra, ny mpitarika sarety, sns. Vokatr’izany, mahatsiaro ho tompony ka sarotiny kokoa amin’ny fotodrafitrasa ireto farany, voahaja ihany koa ny fangaraharan’ny fitantanana.


Studio Sifaka · 2021-08-24_Fandaharana KETRIKA SY KANDRA - TETIK'ASA FIAM

Il est important pour les communes de collaborer avec différents acteurs dans la recherche de financement et de favoriser la participation citoyenne. Grâce aux efforts des communes rurales d’Ampitatafika et Alakamisy Fenoarivo dans ce sens, en travaillant avec l’organisation de la Société Civile MSIS Tatao dans le cadre du projet FIAM, ces dernières ont pu construire 12 infrastructures. Les citoyens y ont contribué, notamment les commerçants et les tireurs de charrette. Pour résultat, ces derniers se sentent propriétaires des biens construits et sont plus responsables. De plus, la transparence s'en retrouve priorisée.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter