COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEmploi & initiatives / Ketrika sy Kandra

©Studio Sifaka
Les ordinateurs à disposition des jeunes dans le centre I-Tafa.

Centre I-TAFA (Ivotoerana Tanora sy Fampitaovana) : prêt de matériels pour les jeunes

Mis en place depuis septembre, le centre permet à des jeunes issus des quartiers vulnérables d’Antananarivo ville, d’acquérir des expériences professionnelles et d’utiliser divers matériels pour effectuer leurs travaux personnels. Les principaux bénéficiaires du centre sont aujourd’hui les jeunes ambassadeurs de la paix ou JAP mais le centre reste ouvert à tous les jeunes qui ont en besoin. Financé par le PBF (Peace Building Fund) , le centre a été mis en place par l’ONG SAF/FJKM, les associations Mira Aina et DRV (Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy). Erico Randriamalala, responsable auprès du centre nous explique l’intérêt des jeunes à fréquenter le centre et son fonctionnement.

Studio Sifaka · 2022-04-05 Fandaharana KETRIKA SY KANDRA - FEDEVACO & I-TAFA

Manome fahafahana ho an’ireo tanora sahirana ara-pivelomana eto Antananarivo renivohitra, hampiasa fitaovana mba hanatsara ny asany ny ivo-toerana I-Tafa amin’ny fampindramana fitaovana azy ireo. Misy solosaina, efitra fanaovana fiofanana, milina fanjairana ary fitaovan-dakozia maro isan-karazany. Ireo tanora masoivohin’ny filaminana na JAP no mahazo tombony voalohany amin’ity ivo-toerana ity saingy afaka misitraka izany avokoa ireo tanora rehetra. Niarahan’ny ONG SAF/FJKM, fikambanana Mira Aina sy DRV na Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy ny fametrahana ity ivo-toerana ity ary novatsian’ny Peace Building Fund vola. Hanazava mikasika ny tanjon’ny ivo-toerana sy ny fomba fiasan’izany I Erico Randriamalala, tompon’andraikitra ao an-toerana.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter