COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEmploi & initiatives / Ketrika sy Kandra

©Daderot
Université de Harvard aux Etats-Unis, de nombreuses universités anglophones requièrent l’examen TOEFL pour les étudiants issus de pays non-anglophones

L’examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language) : à quelles épreuves s’attendre et comment bien se préparer ?

Pour étudier ou travailler dans un pays ou une organisation anglophone, il faut remplir certaines conditions. Parmi ces conditions figurent souvent la maîtrise de la langue. L’examen TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) est un examen nécessaire et parfois requis pour prouver la maîtrise de la langue anglaise. Comment bien se préparer et à quoi s’attendre ? Que faut-il savoir sur cet examen ? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette émission Ketrika Sy Kandra.

Studio Sifaka · 2023-10-10 Fandaharana KETRIKA SY KANDRA TOEFL

Mba ahafahana mianatra na miasa any amin’ny firenena na rafitra mampiasa ny teny anglisy, dia misy fepetra maromaro tsy maintsy fenoina. Anisan’ireo fepetra ireo ny fifehezana an’io teny io. Ny fitsapam-pahaizana TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) dia ilaina na takiana matetika mba ho porofo fa voafehy tokoa ny teny anglisy. Ahoana no atao mba ho vonona tsara ary inona ireo adina miandry anao ao ? Inona avy no tsara ho fantatra mikasika io fanadinana io ? Ato amin’ny fandaharana Ketrika Sy Kandra ny valin’ireo fanontaniana ireo.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter