COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

©Sambalia
Les produits sont vendus en vrac pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la pollution plastique.

Le zéro déchet et la RSE

Reportage : Sambalia est un concept autour du zéro déchet. La partie boutique propose des produits naturels et des produits sains qui mettent en valeur le savoir-faire local. On y trouve des produits alimentaires, des produits bien-être et des produits pour la maison respectant le mode de vie zéro déchet. Hony Radert, la fondatrice de Sambalia, travaille aussi avec d’autres acteurs de l’environnement afin de lutter contre le gaspillage et donner une deuxième vie aux vêtements.

Interview avec Rasamimanana Faravololona, fondatrice de l’entreprise sociale Vohitra Environnement sur le thème des Responsabilité Sociétale des Entreprises ou RSE.

La RSE désigne l’ensemble des décisions prises par une entreprise pour limiter les impacts de ses activités sur l’environnement et son entourage. Toutes sont concernées par la RSE, les petites et moyennes entreprises, comme les sociétés d’envergure internationale.

DIY : fabriquer un déodorant maison à base de huile de coco

Mot du jour : rohivoahary ou écosysème

Actus sur l’environnement

 


Studio Sifaka · 2021 - 07 - 17 HIAKAN'NY TONTOLO

Fanadihadiana : Sambalia dia toerana iray mivoy ny fomba fiaina tsy misy fako na mampihena ny fako. Manana toeram-pivarotana izy ireo ahitana vokatra malagasy, toy ny legioma sy voankazo, sakafo voaodina, vokatra fikarakarana ny vatana na ampiasaina ao antrano. Nosafidiana manokana hoe vokatra malagasy, vita eto an-toerana sy manaja izay fomba fiaina tsy misy fako izay ireo entana varotana ao. Ahitana toeram-pisakafoanana ihany koa ao ary mandray hetsika sy fihaonana manodidina io lohahevitra io.

Tafatafata nanasana an’i Rasamimanana Faravololona, filoha mpanorina ny orinasa sosialy Vohitra Environnement hiresaka momban’ny atao hoe Responsabilité Sociétale des Entreprises na RSE. Ny orinasa tsirairay dia manana andraikitra amin’ny fitandroana ny manodidina sy ny tontolo iainana misy azy. Ny RSE noho izany dia entina ilazana ireo fanapahan-kevitra raisin’ny orinasa iray mba hampihenany ny voka-dratsy mety ateraky ny asa ataony eo amin’ny fiaraha-monina sy ny tontolo iainana. 

DIY : fanamboarana déodorant azo avy amina menaka coco

Teny vaovao : rohivoahary na écosystème

Vaovao manodidina ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetrandro

 

 

 

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter