COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

Le seed bomb, une arme efficace pour reforester.

La filière apiculture impactée par les changements climatiques

REPORTAGE :

Madagascar produisait 25.000 tonnes de miel par an dans les années 1920. Aujourd’hui, cette production est d’environ 1000 tonnes par an. À cause de la dégradation climatique, les espaces verts ont diminué au point que les plantes mellifères se font de plus en plus rares. L’ingénieure agronome et fondatrice de Miel de Madagascar, Tahiana Andriamanamihanta raconte.

INTERVIEW :

L’association Avotr’Ala sise à Moramanga est une référence dans la culture de pépinières de baobab. Elle s’intéresse particulièrement à une espèce : l’andasonia za. Cette espèce de baobab peut résister à une chaleur extrême et sa capacité à conserver jusqu’à 100 000 litres l’eau nourrit les plantes avoisinantes.

DIY : Le seed bomb (bombe de graines) est une forme de reboisement assez originale qui consiste à stocker, préparer et replanter les graines. Il faut juste mettre les graines dans une boule d’argile, de terre et un peu d’eau, puis sécher au soleil pendant 2 jours. À jeter partout dans la nature ! Comme on dit, une graine peut refaire une forêt.

 


Studio Sifaka · 2021-11-03 HIAKAN'NY TONTOLO

FANADIHADIANA :

Manodidina ny 25.000 taonina ny tantely novokarin’i Madagasikara tany amin’ny taona 1920. Nihena ho 1.000 taonina mahery isan-taona anefa izany vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Noho ny fahasimban’ny tontolo iainana, mihena ireo velarana misy ala ahafahan’ny tantely misakafo sy maka maminy. Manampy izany, ratsy kalitao ny tantely misy eny amin’ny tsenam-barotra. Ny tantely tsara dia ahitana amandoana latsaky ny 17% ary azo tehirizina hatramin’ny 4 taona hoy ny tanora mpikaroka sady mpamorona ny orinasa Miel de Madagascar, Andriamanamihanta Tahiana.

RESADRESAKA :

Hazo tsara ambolena ary ahazoam-bokany tokoa ny baobab na reniala. Afaka maniry amin’ny toerana rehetra izy io nefa kosa mila arahi-maso tsara mandra-pitombony. Arakaraky ny toerana sy ny vanim-potoana ambolena azy no mahafaingana ny faniriny. Isan’ny mitaiza izany zanaka reniala izany ny fikambanana Avotr’Ala. Karazana baobab antsoina hoe andanosia za no amboleny ao amin’ny valan-jana-kazony ao Moramanga.

 

KETRIKA : Fomba fambolena voa mifono anaty tanimanga sy tany masaka nolemana no atao hoe seed bomb na bombe de graines. Tsotra ny fanaovana azy ary azo atsipy eny rehetra eny rehefa mivoaka miala sasatra iny ianao. Fambolen-kazo hafa kely.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter