COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

La surface des récifs coralliens à Madagascar s’étend jusqu’à 2000km2.

Une loi interdisant l’exploitation des récifs coralliens en préparation

Reportage

Dans certaines villes côtières, comme à Tuléar, les coraux sont arrachés de leur milieu naturel et sont vendus aux marchés pour subvenir aux besoins des habitants. Certes, aucune loi malgache n’interdit l’exploitation des coraux. Néanmoins, cet acte est puni par la convention internationale CITES, explique le directeur des aires protégées, des ressources naturelles renouvelables et de l’écosystème auprès du ministère de l’environnement, Rinah RAZAFINDRABE.   

Interview

Une bonne gouvernance environnementale consiste à gérer durablement les ressources naturelles pour que la génération future puisse en bénéficier.  Pour atteindre cet objectif, il est important d’informer et de mobiliser  les acteurs locaux sur le fonctionnement des ressources naturelles de son entourage. Les informations leur serviront d’outils de décision afin qu’ils puissent réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement.

Interview avec le directeur général de la gouvernance environnementale, Rakotoarisoa Julien Noel.

DIY

Comment fabriquer une chaise à partir de 120 bouteilles de Coca Cola ? Marcellin, président de l’association  Tanora Miary  Miray nous explique les détails.

Actus

  • Selon le dernier rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du climat, la température de la terre pourrait augmenter de 1,5°C entre 2040 et 2060.
  • Le taux démission de méthane a augmenté de 70% selon l’agence internationale de l’énergie.

Studio Sifaka · 2022-03-09 Fandaharana HIAKAN'NY TONTOLO - EXPLOITATION CORAIL

Reportage

Misy ireo olona mipetraka amorontsiraka maka sy mivarotra ireny vatohara ireny mba atao fampidiram-bola. Tafiditra anatin’ireo zava-manan’aina ahiana ho lany tamingana ny vatohara ary voafehin’ny lalànan’ny CITES ny fitrandrahana azy hoy ny talen’ny faritra arovana, harena voajanahary sy ny rohivoary avy ao amin’ny ministera ny tontolo iainana, RAZAFINDRABE Rinah. Hatreto, tsy mbola mbola misy ny lalàna malagasy manokana mifehy ny fitrandrahana ireny vatohara ireny.

Interview

Ny atao hoe tontolo iainana tsara tantana dia fahaizana mampiasa araka ny tokony ho izy ireo singa anatin’izany. Ny rano, ny rivotra, ny tany ary ny ala. Tsara tantana ny tontolo iainana rehefa haintsika ny mametra ireo fanimbàna sy fandotoana atao amin’ireo singa ireo ka hahafahan’ireo taranaka mbola misitraka izany any aoriana. Tokony handray anjara amin’ny fanaparihana ny fahalalana mikasika ny fomba fiasan’ny  tontolo iainana ny tsirairay hoy I Rakotoarisoa Julien Noel, tale jeneraly ny haitondra ara-tontolo iainana  eo anivon’ny ministera ny tontolo iainana. Rehefa hananantsika ny fahalalana mikasika izay dia afaka mandray fanapahan-kevitra hanovana na hanatsarana ny fomba fitantanana ny tontolo iainana akaiky azy indrindra ny tsirairay. 

DIY

Mahavita seza iray ny tavoahangy Coca Cola lehibe miisa 120 rehefa harafitra. Hanoro ny fanaovana izany I Marcellin, filohan’ny Fikambanan'ny Tanora Miary  Miray any amin’ny faritra Atsimo Andrefana.

Actus

  • Hiakatra 1,5°C ny mari-pana maneran-tany eo anelanelan’ny 2040 sy 2060 hoy ny tatitra navoakan’ny Vondrona Manampahaizana momba ny fivoaran'ny Toetrandro ny faran’ny volana febroary teo.
  • Nanitsy ny tombana mikasika ny famoahana entona metanina isan-taona ny masoivoho iraisam-pirenena misahana ny angovo ny voalohan’ny volana martsa teo. Raha 40% isan-jato no voalaza teo aloha, tafiakatra 70% izany tao aorian’ny toro vaovao azon’izy ireo.
Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter