COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

©Studio Sifaka
Sur ces photos, l’ankoay et le fosa, parmi les espèces victimes de la destruction environnementale accélérée à Madagascar.

Sar’nao, une exposition photo itinérante pour comprendre les dangers du changement climatique

Reportage :

Photographe et journaliste depuis plus de 40 ans, Fidisoa Ramanahadray constate la dégradation des lieux de différentes régions qu’il a photographiés au cours de sa carrière. C’est pourquoi il consacre une grande partie de ses travaux pour alerter contre cette destruction accélérée de l’environnement à Madagascar. À travers quelques-unes de ces photographies, il raconte l’assèchement des lacs, créant des problèmes de société ; l’insouciance de celle-ci face à la destruction de son environnement ; la disparition d’infrastructures face à la montée du niveau de la mer ; mais aussi l’espoir que tout peut changer. La photo passe mieux que la sensibilisation traditionnelle, car elle peut toucher même les illettrés. C’est un langage universel, termine-il.

 

 

Interview : Depuis son indépendance en 1960, Madagascar a perdu la moitié de ses forêts. Nous en sommes à 8 millions d’hectares de forêts aujourd’hui contre 16 millions d’hectares auparavant. Selon le président de l’ONG Alliance Voahary Gasy, Ndranto Razakamanarina, il est difficile d’assurer la protection des forêts car Madagascar est vaste. À part les feux de brousses, les exploitations excessives et les trafics en tout genre sont des faits, dit-il, mais le vrai problème c’est la corruption à tous les niveaux et l’absence de politique environnementale adaptée. L’alliance Voahary Gasy lutte depuis une dizaine d’année pour une vraie justice environnementale. Même si le chemin est long, appuie-t-il, la lutte de l’Alliance Voahary Gasy a déjà porté ses fruits, notamment la saisie de 1500 tonnes de bois de roses entre 2010 et 2011,  21 arrestations en 2021, le renforcement de coopération avec les lanceurs d’alerte et bien d’autres.

 

 

DIY : La fabrication de charbon écologique, parlons-en ! il faut de la terre, des tiges et des feuilles mortes et de la bouse de bœuf humide. Comment faire ?

Brûler les tiges et les feuilles mortes. Remuer et humidifier afin d’obtenir une cendre noire. Mélanger la bouse, la terre et la cendre à quantités égales pour en faire des boules de la taille d’un ballon de tennis. Sécher au soleil pendant quelques jours et bonne cuisson ! Facile à fabriquer,  économique et écologique.

 

Studio Sifaka · 2022-03-30 Fandaharana HIAKAN'NY TONTOLO - SAR'NAO & DEFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Fanadihadihana :

Mpaka sary sy mpanao gazety efa ho 40 taona mahery ary nitety faritra maro i Fidisoa Ramanahadray. Noho ny fahitany fa simba tsikelikely ireo toerana mahafinaritra nalainy sary teo aloha, niverina tamin’ireo toerana simba izy ary naka sary izany mba hanairana ireo mponina sy ireo tompon’andraikitra. Hita amin’ireo sary sasany ohatra ny fiakaran’ny ranomasina ; ny faharitran’ny renirano maro ; Ny tavy sy ny famotehana ala voajanahary ary ireo ozinina simika izay miteraka tsy fahasalamana. Ankoatra izay anefa, asehony ao anatin’ny sary alainy koa ireo ezaka natomboka teny ifotony izay mampitsiry fanantenana. Mipaka kokoa amin’ireo olona voakasiky ny fahasimban’ny tontolo iainana hoy izy ny sary satria mora azon’ny rehetra.

 

Tafatafa :

Hatramin’ny nahazoantsika fahaleovantenana, tsy nitsaha-nihena ny velarana misy ala eto Madagasikara. Raha 16 hektara izany teo aloha, 8 tapitrisa hektara sisa izany ankehitriny. Ankoatra ny doro ala, ny fitrandrahana tsy manara-dalana sy ny fanondranana harena an-tsokosoko, ady iray lehibe mila atrehina ny kolikoly sy ny fisian’ireo tsy maty manota manoloana ny tsy rariny ara-tontolo iainana, hoy ny filohan’ny fikambanana Alliance Voahary Gasy, Ndranto Razakamanarina. Ankoatra izay, sarotra, hoy izy, ny manara-maso ireo toerana tokony arovana satria midadasika i Madagasikara. Manampy trotraka koa ny tsy fananantsika politika ara-tontolo iainana mazava. Na eo ary izany rehetra izany, nisy ny ezaka nahitam-bokany, toy ny fanatrarana ireo andramena milanja 1500 taonina  saika haondrana, ny fisamborana mpanondrana miisa 21 tamin’ny taona 2021, ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpitoroka sy ny maro hafa.

 

 

DIY : Andao ho resahina ny fomba fanamboarana arina mitsitsy ! Mora hita ireo akora ilaina : tany maina, ravina na sampan-kazo maina ary tain’omby lena. Toy ny ahoana ny fanaovana azy ? Dorana ny ravina sy sampan-kazo maina. Karokarohina sy lemana kely mandritra ny fandorana azy mba hanome lavenina mainty. Afangaro ny tany maina, lavenina mainty sy tain’omby lena avy eo. Atao mitovy ny fatrany. Atao boribory toy ny mofo baolina ary atapy andro mandritra ny andro vitsy.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter