COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

©Ecovillage Madagascar
Des récoltes issues de la permaculture urbaine.

Permaculture urbaine: lorsque les enfants sont impliqués

Reportage:

La permaculture urbaine, une méthode agricole axée sur le respect de l’environnement, est au cœur des activités de l’association écovillage Madagascar. A part la pratique, l’association dispense également des formations. Les écoles primaires sont les premiers bénéficiaires de la formation et de l'appui, mais des agriculteurs habitant aux alentours sont aussi formés.

ITW:

L’écoconstruction, appelée aussi construction écologique consiste à construire une maison à l’aide des matériaux disponibles localement. L’objectif est de valoriser les matières premières locales et de créer une réalisation humaine la moins polluante possible.

Studio Sifaka · 2022-06-08_Fandaharana HIAKAN'NY TONTOLO - PERMACULTURE URBAINE & ECOCONSTRUCTION

Reportage:

Fikambanana iray mampiofana sy mampihatra ny fambolena maharitra an-drenivohitra ny éco-village Madagascar. Fomba fambolena mifototra amin’ny fahaiza-miaina ara-tontolo iainana sy fizakan-tena ara-tsakafo izany. Azo ampiharina na amin'ny tany kelikely na amin’ny tany malalaka tahaka ny tany fambolena eny ambanivohitra. Ny sekoly eny amin’ny ambaratonga fototra no tena misitraka bebe kokoa an’ilay fiofanana sy fanampiana, saingy manampy ny tantsaha ihany koa izy ireo.

ITW:

Ny éco-construction na fanorenana ara-ekolojika dia fanorenana miainga amin’ny akora izay misy eo an-toerana ihany, mety ho vato izany, hazo, tany manga sns. Afaka hampiharana izay fanorenana ara-ekolojika izay ny trano sy ireny tamboho ireny. Tanjona  ny hanomezana lanja ny zava-misy eo an-toerana sy ny hiarovana ny tontolo iainana, ary mihena kokoa ny sara-panorenana manoloana ny trano amin’izao fotoana.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter