COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

©Studio Sifaka
L'équipe du Studio Sifaka, de Radio Feon'Akomba et de Sahanala posant devant l'une des écoles construites par Sahanala.

Sahanala Madagascar : Quand la vanille se met au service de l’éducation.

Reportage

Sahanala est une entreprise sociale œuvrant dans 5 grandes filières : la vanille, les noix, la transformation, l'hôtellerie et la pêche. Les bénéfices reviennent directement aux paysans membres et ils ont pu construire des infrastructures. Dans l'éducation par exemple, deux écoles et des points d'eau ont été construits dans les villages de Madirobe et Mosorobe, Vohemar, grâce à la filière vanille. Ainsi les élèves ne font plus des kilomètres de route pour aller à l’école. Les résultats scolaires s'améliorent.

Interview

Le club Vintsy est une organisation rassemblant les jeunes et les étudiants. Sa mission principale est d’inciter et d’éduquer les citoyens à la conservation de l’environnement. Il est implanté dans les écoles primaires, secondaires, lycées et universités. L’ « Amis de Vintsy » est actuellement mis en place pour les jeunes qui n’étudient plus mais veulent contribuer au développement et à la préservation de l’environnement. Concernant le magazine Vintsy, son édition s’est arrêtée depuis 2016 afin de réduire la coupure des arbres pour la fabrication de papier.

Astuces : Découvrons ensemble comment faire des engrais naturels avec le marc de café, la peau de banane et les coquilles d’œufs.

Studio Sifaka · 2022-06-22_Fandaharana HIAKAN'NY TONTOLO - CLUB VINTSY & RSE EDUCATION SAHANALA

Reportage

Sahanala dia orinasan'ny tantsaha misehatra amin'ny seha-pihariana dimy: ny lavanila, ny voamaina, ny fizahan-tany, ny famadihana ny akora ho vokatra azo aondrana ary ny jono. Miverina mivantana amin'ireo tantsaha ny tombony ka efa nahavitan'izy ireo nanangana fotodrafitr’asa maro. Raha ny lafiny fampianarana: sekoly roa sy fatsakan-drano ho an'ny mpianatra no najoro tao Madirobe sy Mosorobe, Vohemar, noho ny vokatra lavanily ka tsy mandeha alavitra sy miampita rano toy ny teo aloha intsony ny mpianatra. Mihatsara ny voka-panadinana.

Interview

Ny club Vintsy dia fikambanana mampivondrona ireo ankizy sy tanora hitia sy hiaro ny tontolo. Mipetraka eny anivon’ny sekoly miankina sy tsy miankina ny club Vintsy. Misy azy avokoa ny ambaratonga fototra, ny ambaratonga faharoa, ny lisea sy ireo oniversite. Ny fitaomana ny mpiara-belona hikajy ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fampianarana azy ireo no tena atao anatin’izany fikambanana izany. Ho an’ireo tanora tsy mianatra kosa dia efa misy ilay antsoina hoe « Amis de Vintsy » azon’izy ireo hidirana raha te handray anjara amin’ny fampandrosoana ny tontolo iainana. Mahakasika ilay Boky Vintsy indray dia efa tsy misy intsony ny fanontana azy nanomboka ny taona 2016 ho fanenana ireo hazo tapaka hanaovana boky raha ny fanazavan’i Rafanomezantsoa Hordega izay tompon’andraikitry ny seraseran’ny Univers Vintsy Tana.

Astuces : Fikafika fanamboarana zezika amin’ny alalan’ireo akora tsy ampiasaina ao an-tokantrano toy ny tain-kafe, ny hoditr’akondro ary ny koran’atody.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter