COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

©Studio Sifaka
Le projet « électrification rurale à base de déchets organiques » dans sa version maquette

Projet de centrale électrique à base de déchets et les impacts du changement climatique sur les zones côtières et la mer

Reportage VF : Plus de 1000 tonnes de déchets réguliers sont générés dans la capitale. 70% sont des déchets organiques et peuvent être transformés en nouvelle source d’énergie. Des jeunes malgaches spécialistes du génie électronique ont créé un projet de « centrale électrique à base de déchets ». Leur objectif est de réduire la pollution et d’électrifier une partie de la zone rurale d’Ambohitrimanjaka.

 

Interview VF : Les zones côtières et la mer subissent eux aussi les conséquences du changement climatique. Le taux de salinisation s’élève, ce qui déstabilise les ressources halieutiques. Les glaces s’effondrent de plus en plus, d’où l’augmentation de la surface de la mer. Ravelomanana Lova Kanto, en charge du bureau national de lutte contre le changement climatique BNCC RED PLUS, met en garde sur toutes actions pouvant favoriser le changement climatique pour éviter de mettre les zones côtières de l’île en danger.

Mot du jour VF :

Le COP, ou conférence des parties est un forum annuel mondial où l’on discute des enjeux du Changement Climatique et les solutions apportées par chaque pays. Pour cette 27ème édition, Madagascar a particulièrement levé sa voix sur le renforcement des bases de données pour la bonne gestion des financements liées au changement climatique dans le pays.

 

 

Studio Sifaka · 2022-11-23 Fandaharana HIAKAN'NY TONTOLO

 

Reportage VM : Fako mihoatra ny arivo taonina isan’andro eo no vokarin’Antananarivo. Fako azo avy amin’ny sakafo avokoa ny fitopolo isan-jato amin’ireo ka azo avadika ho angovo azo avaozina. Mpianatra malagasy nanangana ny tetik’asa fanodinana fako ho lasa herinaratra ny ekipan’ny Electrica. Isany tanjon’izy ireo ny hampihenana ny loto no sady manazava ny faritra betsaka any ambanivohitr’Ambohitrimanjaka, toerana isan’ny mpamatsy vary betsaka an’andrenivohitra.

 

Interview VM : Mizaka ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro ihany koa ny ranomasina sy ny fari-dranomasina. Efa manomboka hita taratra eto amintsika izany. Miakatra ny tahan’ny sira izay misy fiantraikany amin’ny ireo zavamanan’aina an-dranomasina. Mila atsahatra ny asa rehetra manimba ny tontolo iainana, hoy Ravelomanana Lova Kanto, avy ao amin’ny birao nasionaly misahana ny fiovaovan’ny toetr’andro.

 

Mot du jour VM :

Ny COP na « conférence des parties » dia fivoriana iarahan’ireo firenena maneran-tany isan-taona hikaonan-doha momba ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny vahaolana amin’izany. Anjara biriky nentin’ny firenen-tsika tamin’ity andiany faha 27 ity ny fandrosoana sosokevitra ny amin’ny fomba fitantanana ireo famatsiam-bola natokana ho an’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter