COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesEnvironnement / hiakan’ny tontolo

©Studio Sifaka
Les champs de culture à Ambohitanety Alasora

Pourquoi les engrais chimiques gagnent encore du terrain?

Reportage

Les agriculteurs d’Ambohitanety dans la commune Alasora utilisent des engrais chimiques pour accélérer la production. Les engrais bio sont plus lents à fabriquer et la terre n’est pas assez fertile dans cette zone. L’association Femme en Action Rurale de Madagascar ou FARM propose le compostage, en plus des engrais issus de boue de zébu.

Interview

Le feu de brousse et la culture abusive sur les pentes dégradent les bassins versants. Le sol s’écoule vers les rizières, les lacs ou encore les rivières. La culture en terrasse est une solution pour y faire face, propose le docteur Anselmo Andrianandrasana, environnementaliste.

Actus

Journée mondiale de la vie sauvage

Astuce

Comment faire un compostage direct sur le sol ?

Studio Sifaka · 2023-03-22 Fandaharana HIAKAN'NY TONTOLO_ENGRAIS ET BASSIN VERSANT

Reportage

Tsy afa-misaraka amin’ny fampiasana zezika simika ireo tantsaha eny Ambohitanety Alasora satria maika hampiakatra vokatra. Ela kokoa ny famokarana zezika biolojika ary manta ny tany. Vahaolana aroson’ny fikambanana FARM na Femme en Action Rurale de Madagascar kosa ny fanaovana « compost » hafangaro zezi-pahatra.

Interview

Ny doro tanety sy fiasana ny tany hambolena anefa tsy voakarakara akory no isan’ny manimba ny « bassin versant », ilay lemaka sy havoana anelanelan’ny tendrombohitra iny. Mivarina eny amin’ny renirano sy eny an-tanimbary ny atsanga entin’izany. Fanaovana voly manaraka antanatohatra no vahaolana raha te hamboly eny an-tapotanety, hoy ny dokotera momba ny tontolo iainana, Anselmo Andrianandrasana.

Actus

Andro iraisam-pirenena ho an’ny fiainana dia.

Astuces

Ahoana no fanaovana zezika rakotra ?

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter