COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©Studio Sifaka
Présentation du projet OBS Mada au Carlton à Anosy.

Les jeunes et la gouvernance

« Mise en place d’une paix durable, les jeunes en sont les piliers ». Telle est la devise du projet OBS Mada qui est un observatoire des jeunes citoyens engagés pour une gouvernance plus inclusive, efficace et apaisée. En effet, ce projet mis en œuvre par l’ONG MSIS Tatao, le PNUD et le ministère de la jeunesse et des sports vise à inciter les jeunes malgaches à prendre leurs responsabilités dans la mise en place d’une paix durable. La conseillère en gouvernance au sein du PNUD, Anna Cichocka, explique que la participation citoyenne des jeunes est une condition nécessaire pour une bonne gouvernance efficiente à Madagascar. Comme les jeunes sont en plus grand nombre dans le pays, ils doivent participer à la gouvernance pour que les politiques publiques reflètent leurs besoins.


Studio Sifaka · 2021-08-17_Fandaharana_HONO HO AHO- GOUVERNANCE & JEUNES

« Fampanjakana ny filaminana, omena sehatra handraisana andraikitra isika tanora ». Izay no tarigetran’ny OBS Mada, tetikasa iray mamporisika ny tanora ho sahy hirotsaka hanaramaso ny fitantanana ny firenena mba hampandray anjara ny rehetra, hahomby ary hilamina. Ny MSIS Tatao, sy ny firenena mikambana ary ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena no manatanteraka azy. Tanjona amin’izany ny hampandray andraikitra ireo tanora Malagasy amin’ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra. Manazava ny mpanolotsaina momba ny fitantanana eo anivon’ny PNUD, Anna Cichocka, fa fepetra ilaina hahatongavana amin’ny fanjakana tsara tantana ny fandraisan’ny tanora andraikitra amin’ny fiainam-pirenena. Ny tanora mantsy no maro an’isa ka ilaina ny fandraisan’izy ireo anjara amin’ny fitantanana mba ho hita taratra any anaty politika fampandrosoana ny filàn’izy ireo.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter