COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©JADD
Denis Bertrand qui joue de la mandoline est un malvoyant provenant de la région Sud-Est.

Les personnes en situation d’handicap ont leurs rôles dans la gestion des ressources naturelles

Voahilika matetika ireo olona tra-pahasembanana anaty fitantanana ny harena voajanahary. Manana zo toy ny olon-drehetra anefa izy ireo amin’izany. Tanjona tao anatin’ny atrikasa nokarakarain’ny Jeunes Actifs pour le Développement Durable sy ny Tafo Mihaavo ny hananganana paikady amin’ny fampiatiana ny tanora, ny vehivavy ary ireo olona tra-pahasembanana amin’ny fitantanana ny harena voajanahary lovainjafy eny ifotony. Afaka mandray anjara amin’ny fambolena ireo olona tra-pahasembanana amin’ny alalan’ny fanaovana taninjanakazo ohatra, hoy ny filohan’ny fikambanana JADD, Rakotondraina Hasina. Misy ireo afaka mampiofana momba ny tontolo iainana sy mandray anjara amin’ny fandraisana fanapahankevitra. Tokony hisitraka ny fitsidihana ireny valanjavaboahary ireny ihany koa izy ireo izy ary misy ireo manan-talenta afaka mandray anjara amin’ny fanentanana. 


Studio Sifaka · 2021-08-20_Fandaharana_HONO HO AHO- PARTICIPATION HANDICAPE

Les personnes en situation d’handicap sont souvent exclues dans la gestion des ressources naturelles. Pourtant, elles disposent du même droit que tout un chacun. L'objectif de l'atelier organisé par les Jeunes Actifs pour le Développement Durable et Tafo Mihaavo avait pour objectif de développer une stratégie pour impliquer les jeunes, les femmes et les personnes en situation d’handicap dans la gestion des ressources locales. Les personnes en situation d’handicap peuvent promouvoir l'agriculture en créant des pépinières, est un exemple donné par la présidente des Jeunes actifs pour le Développement Durable, Hasina Rakotondraina. Il y a ceux qui peuvent s’impliquer dans l’éducation environnementale et ceux qui peuvent participer à la prise de décision. Elles devraient aussi avoir l’opportunité de visiter les parcs, sans compter ceux qui ont des talents, pouvant participer aux scènes ou aux actions de sensibilisation.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter