COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©Studio Sifaka
Ketakandriana Rafitoson, directrice exécutive de Transparency International.

Vers un projet de loi pour protéger les lanceurs d’alerte

Manana anjara toerana lehibe ny mpampaneno lakolosy na ny « lanceur d’alerte » anatina firenena miady amin’ny kolikoly toa an’i Madagasikara. Ny atao hoe mpisintona lakolosy dia olona iray mahafantatra ny mety hanohitohina ny tombontsoa iombonana ka mitoroka izany any amin’ny manam-pahefana. Raha ny eto amintsika anefa, mbola sarotra ny manatanteraka izany ny hita sy tsapa, satria mbola iharan’ny tsindry hazolena ary mety higadra izy ireny. Nisy noho izany lalàna novolavolaina ho enti-miaro ireo mpampaneno lakolosy. Misedra olana ny fandaniana io lalàna io ankehitriny hoy ny tompon’andraikitra avy eo amin’ny Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM), Ketakandriana Rafitoson.


Studio Sifaka · 2021-11-19_Fandaharana HONO HO AHO - LANCEURS D'ALERTE

Le lanceur d'alerte joue un rôle important dans un pays luttant contre la corruption comme Madagascar. Un lanceur d’alerte est celui ou celle qui détient une information sur un fait dont l’accomplissement porte préjudice à l’intérêt général. Il /elle a pour mission de porter cette information auprès des autorités compétentes. A Madagascar, le lanceur d’alerte est menacé et sa protection fait défaut. En effet, ces derniers sont souvent poursuivis et peuvent même aller en prison. Ainsi, un projet de loi est en cours d’adoption pour les protéger, une adoption difficile selon la directrice exécutive de la Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM), Ketakandriana Rafitoson.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter