COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©Ministère de l'Education nationale
Des élèves malgaches avec le kit scolaire.

Le PSE dans le projet de loi de finances initiale 2022

Tokony hita taratra ao anatin’ny tetibolam-panjakana iaingana ny fampiharana ny PSE na plan sectorial de l’éducation. Ohatra, misy vola natokana hanofanana ireo mpampianatra, hividianana fitaovana isankarazany, tambinkarama ho an’ny mpampianatra, sns. Nahitana fiakarana 17% ny tetibola natokana ho an’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena. Tsy ampy fotsiny anefa ny hoe misy ilay vola, fa tokony ho ampiasaina amin’ny fomba voahevitra tsara, amin’ny fomba mangarahara sy tsy mitanila, hoy Randriamisata Patrick, mpandalina tetibola avy ao amin’ny MSis Tatao.

Studio Sifaka · 2021-12-06_Fandaharana HONO HO AHO - LFI

Le budget alloué au ministère de l’éducation nationale a été augmenté de 17% dans le projet de loi de finances initiale 2022. Un effort applaudi par les sociétés civiles, mais ne garantit pas forcément de meilleurs résultats. Selon Randriamisata Patrick, du Msis Tatao, il faut instaurer en parallèle un système permettant d’instaurer la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de ce fonds.  

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter