COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©Missing Maps
Des tempêtes de sable peuvent couvrir les sols arables.

Migration : rallier l’urgence au développement

Il y a un lien entre l'urgence et le développement pour les migrants du sud. Le lieutenant-colonel Faly Haritiana Fabien explique qu'il est possible de rallier le développement à l’urgence. Après avoir reçu de l'aide alimentaire, du matériel, etc. par exemple, on leur apprendra à utiliser l'équipement, on leur donnera du travail jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain progrès dans leur niveau de vie. Il y a aussi la mise en place d'infrastructures telles que la construction des routes. Il est possible que les résidents locaux travaillent pour la construction de la route afin qu'ils puissent gagner de l'argent pour leurs familles.

Studio Sifaka · 2022-08-04_Fandaharana HONO HO AHO- URGENCE & DEVELOPPEMENT

Misy fifandraisany ary azo hampifandraisina ny hamehana sy ny fampadrosoana ho an’ireo mpifindra monina avy any atsimo. Ao anatin’ny fanampiana ireo mpifindra monina avy any atsimo noho ny hamehana no taritina ho fampandrosoana azy. Nanazava ny Lieutenant-kolonely Faly Haritiana Fabien fa azo atao ny manampy azy ireo handroso eo amin’ny toerana honenan’izy ireo any atsimo any. Rehefa avy nomena fanampiana ara-tsakafo, ara-pitaovana sns ohatra izy ireo dia hampianarina hampiasa ilay fitaovana, omena asa mandrapahatonga any amin’izay fandrosoana izay. Ao ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny fanamboaran-dalàna. Mety hoe ireo mponina ao an-toerana ihany no miasa ho an’ilay fanamboaran-dalana ka hahafahany mampidi-bola ho an’ny ankohonany izany.

 

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter