COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©Studio Sifaka
Depuis l’accession de Madagascar à l’indépendance, le texte qui régit le droit à la nationalité est l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malagasy.

Code de la nationalité

Le code de la nationalité malgache est régi par la loi n° 61-036 du 24 août 1961 relative à la nationalité malgache. Ce Code régit les règles relatives à l'acquisition, à la perte et à la conservation de la nationalité à Madagascar. On ne peut acquérir la nationalité malgache que par le sang. On ne peut pas l’acquérir par le fait d’être nait à Madagascar.  Depuis 2016, des modifications ont été apportées dans ce code de la nationalité malgache. Il s’agit entre autre la faculté pour la femme malagasy de transmettre sa nationalité à ses enfants de la même façon qu’un homme malagasy et ce quelle que ce soit sa situation matrimoniale afin de respecter le principe d’égalité entre l’homme et la femme ; et aussi l’acquisition de l’enfant issu du père ou de la mère de la nationalité malagasy, quel que soit son statut d’enfant légitime ou né hors mariage afin de préserver le droit à la nationalité de tout enfant. Les détails avec le Juriste, RALAMBOMAHAY Toavina

Studio Sifaka · 2023-06-19 Fandaharana HONO HO AHO - CODE DE NATIONALITE

Ny fehezan-dalàna momba ny zom-pirenena malagasy dia fehezin’ny lalàna laharana 61-036 tamin’ny 24 aogositra 1961. Ity Fehezan-dalàna ity dia mifehy ny fitsipika mikasika ny fahazoana, ny fahaverezana ary ny fihazonana ny zom-pirenena eto Madagasikara. Amin’ny alalan’ny rà ihany no ahazoana ny zom-pirenena malagasy. Tsy ho azo amin’ny alalan’ny fahaterehana eto Madagasikara izany. Nanomboka tamin’ny taona 2016 no nisy ny fanovana ity fehezan-dalàna momba ny zom-pirenena malagasy ity. Tafiditra ao anatin’izany, ny fahafahan’ny vehivavy malagasy mampita ny zom-pireneny amin’ny zanany tahaka ny lehilahy malagasy, na inona na inona sata ara-panambadiany, mba hanajana ny foto-kevitry ny fitovian’ny lahy sy ny vavy ; ary koa ny fahazoan’ny zaza na avy amin’ny rainy na ny reny mizaka ny zom-pirenena Malagasy, na inona na inona sata maha-zanaka ara-dalàna azy na teraka ivelan’ny fanambadiana mba hitandrovana ny zon’ny zaza iray. Ny antsipiriany miaraka amin’ny mpahay lalàna, RALAMBOMAHAY Toavina.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter