COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesQuestions A / Hono ho'a ?

©Ministère de l’environnement et du développement durable
Madagascar compte actuellement 123 aires protégées

Quelles stratégies pour la bonne gestion des aires protégées à Madagascar ?

Madagascar compte multiplier ses aires protégées au nombre de 140 si elles sont maintenant dans les 123. Les aires marines protégées sont particulièrement ciblées. Leur bonne gestion requiert une maitrise des pressions qui peuvent survenir dans les aires protégées ainsi que la prise en considération des communautés locales, selon la responsable en communication auprès du FAPBM, Roda Operman.

Studio Sifaka · 2023-08-22 Fandaharana HONO HO AHO - GESTION AIRES PROTEGEES

Mieritreritra hampitombo isa ireo faritra arovana ho lasa 140 eo i Madagasikara ho an’ity taona 2023 ity. Ny fari-dranomasina arovana no tena himasoana satria hampitoboana avo telo heny eo izany. Ilana fahaizana mifehy ireo tsindry rehetra mety hisy ny fitantanana faritra arovana iray, ary indrindra fanomezan-danja ireo vondron’olona ifotony, hoy ny mpiandraikitra ny serasera sy ny haitaky eo anivon’ny FAPBM Roda Operman.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter