COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesThéâtre radiophonique / Tantara

©Studio Sifaka
Meza en visite chez Tsirafesy, le grand sage du village, pour lui demander de faire le "soron'anaka".

Andian-tantara 4 « Hafatry » - Fizarana fahafito

Efa nivoaka ny hopitaly i Ihangy mianaka. Nanatona an’i Dada Tsirafesy mpitan-kazomanga i Meza hangataka aminy mba hanao soron’anaka. Nanararaotra nanontany izay misy an’i Tanjoa izy fa mila torohevitra aminy indray. Maro loatra ny mpifaninana amin’ny famokarana menaka ka tsy hitan’i Meza izay tokony atao.


Studio Sifaka · SERIE 4 Tsy nampoizina EPISODE 7

Ihangy et leur dernier né sont sortis de l’hôpital. Meza a demandé à Dada Tsirafesy, le grand sage, de faire le « soron’anaka », un rituel traditionnel pour recevoir le nouveau-né. Meza en profite pour demander où se trouve Tanjoa car il a de nouveau besoin de ses conseils. Maintenant, beaucoup de paysans produisent de l’huile, il ne sait quoi faire face à cette rude concurrence.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter