COVID-19 : Tous ensemble face au virus

MagazinesThéâtre radiophonique / Tantara

©Studio Sifaka
La commune sert d’intermédiaire entre les habitants et les entrepreneurs voulant investir à Andranofady.

Andian-tantara « Hafatry » - « Atao Mangarahara » – Fizarana voalohany.

Mandeha tsara ny asa fanamboaran-dalana izay nankinina tamin’i Romain. Hanome masom-boly ho an’ireo mpamboly ao Andranofady ny naman-dRomain mba hitsinjovana ny fanjarian-tsakafo. Ny tambiny kosa dia ny hananganan’io naman-dRomain io  orinasa mpanangona vokatra avy any an-dranomasina ao Andranofady. Vao maika nahafaly an’i Stanislas izany.


Studio Sifaka · SERIE 10 Atao mangarahara EPISODE 1

Pris en charge par Romain, les travaux de construction de routes se déroulent à merveille. Le collaborateur de Romain va offrir des semences aux agriculteurs d’Andranofady pour remédier à la malnutrition.  En contrepartie, son collaborateur demande de créer une société collectrice des produits halieutiques d’Andranofady. La proposition enchante Stanislas.

Pour en savoir plus sur nos activités
M'inscrire à la newsletter